antagning 2019

Vi har nu fått det preliminära antagningsresultatet. Då vi gick ut med 12 platser inför höstterminen och de är fyllda så ökar vi ut antalet platser till 14 inför omsök. Datum för omsök är 17 maj.

Efter den slutliga antagningen som vi får i juni skickar vi ut ett välkomstbrev med information inför skolstart som är den 19 augusti.

På Naturlära Ridgymnasium får du utöva hästsporten två - tre gånger per vecka på din egen eller Bergåkras talangfulla hästar, avlade för toppsport.

Om eleven planerar att ha egen häst med så gäller följande: 
Hästen ska kunna delta fullt ut i utbildningen, dvs både i hoppning och dressyr. Hästens utbildning och kvalitet skall vara så att eleven har förutsättningar att nå målen.

Du som elev ansvarar själv för tillgång till foder och strö samt hästens skötsel.