Gäster från Kina hos Naturlära!

Onsdag och Torsdag denna vecka hade Naturlära besök från Kina. De besökte Tullgarns kungsgård och Bergåkra gård.
Mötet avslutades på Orbaden konferens med god mat och spännande samtal.