LÄsvärd artikel i tidningen resa 

Sigrid i stort reportage om verksamheten på Bergåkra gård samt naturlära Ridgymnasium.