Naturlära samverkar med Bollnästravet


Naturlära i Hälsingland AB köper utbildningsplats/praktikplats vid Bollnästravet för elever från skolans program för körning/trav.
Utbildningen bedrivs – under sju timmar/dag, onsdagar veckorna 7, 8, 9, 11,12 vårterminen 2014 – i samverkan ...med Bollnästravets professionella tränare och ansvarige för Bollnästravets Travskoleverksamhet.
Utbildningen är förlagd till respektive A-tränares stall och Travskolans utbildningsstall vid banan.
Personer som kommer att hålla utbildning enligt förslag till kursplan är de professionella tränarna
Jan-Olov Åberg, Krister Jakobsson, Claes Liljeqvist samt Karin Edvinsson ansvarig i travskolan.
Kursplanen innehåller 6 moment för körning/trav som varje elev ska ha gått igenom efter utbildningens/praktidtidens utgång.