Skolinspektionen på besök

Får eleverna den utbildning de har rätt till? Hur goda är elevernas resultat? Har eleverna möjlighet att nå de kunskapskrav som finns i kursplanerna, efter sina förutsättningar? Vad gör skolan för att verksamheten ska fungera bra och för att den ska bli bättre? Kan föräldrar och elever påverka? Det är några exempel på frågor som Skolinspektionens tillsyn tar upp när de besöker oss den 12 november.