Utbyte med Kina planeras

Vi gör nu en ansökan till Athena programmet om ett utbyte med Hebei Tourism College. Om ansökan beviljas åker vi med våra elever till Kina i September 2014.
http://lywy.hbtvc.com