välkommen för information inför ditt gymnasieval 22 april

Samma dag som elever i ÅK 3 arrangerar hoppträning och clinic med
K-G Svensson är du Välkommen på information hos oss.Personal och elever finns på plats för att berätta om vår skola som du kan söka till under omvalsperioden fram till 13 maj.