Vi välkomnar fler elever till hösten

Det är sommarlov och många elever inser att de vill söka andra/nya studievägar eller skolor. Vi har möjlighet att fylla på våra nuvarande årskurser 2 och 3. Det finns även utrymme i ÅK1 för några fler till hösten. Välkommen att höra av dig om intresse finns.0703799346
rektor@naturlara.se