ATT FLYTTA HEMIFRÅN

Vi är en liten skola med elever från hela landet. Det innebär att många flyttar hemifrån för första gången när de kommer till oss, vilket kan vara pirrigt till en början och en omställning. Våra elever har möjlighet att bo i närheten av skolan och hyra boende via en rad olika privata alternativ. Eleverna växer snabbt in i att ta ansvar för eget boende och samtidigt ta ansvar för sina studier, arbete i stallet och den egna vardagen och fritiden på egen hand. Som förälder känns det alltid lite jobbigt när barnen ska lämna hemmet. 
Hur ser då ansvarsfrågan ut för elever som bor i anslutning till skolan? Skolan har ansvar för eleverna under den tid de vistas i skolan. Vårt mål är att våra elever ska må bra dygnet runt, trivas och utvecklas till individer med en stark självkänsla under tiden hos oss. Vi sätter stor vikt vid gemenskap och trivsel. Vi har under året gemensamma aktiviteter och uppmuntrar eleverna till aktiv fritid och till välbehövlig vila. Vi ställer även upp med viss service, såsom skjutsar till mataffär två gånger i veckan och vi finns till hands om någon behöver vårt stöd och hjälp. Vi vill dock uppmärksamma och vara tydlig med att det är ni som vårdnadshavare har ansvar för era ungdomar utanför skoltid trots att de flyttat hemifrån. Att vara ung och flytta hemifrån vid en ålder av 16 år är spännande och en utmaning som de flesta klarar galant. Vid skolstart får samtliga elever och vårdnadshavare ta del av skolans drogpolicy. 
Vi arbetar för en bra kontakt med er som vårdnadshavare. Vi är ett telefonsamtal eller ett besök nära. I skolan sätter vi upp gemensamma regler för bemötande och förhållningssätt. Vi upprättar varje år en handlingsplan för att förebygga och åtgärda eventuella problem som uppstår. Så fort ett problem uppstår diskuterar vi det och finner lösningar tillsammans.
INACKORDERINGSSTÖD

Du kan söka Inackorderingsstöd via CSN och ersättningen baseras på avståndet mellan hem och skola:
Avstånd i km          Kronor per månad
0-44                         1 190:-
45-84                       1 315:-
85-124                     1 460:-
125-174                   1 625:-
175-224                   1 770:-
225-599                   1 875:-
600-899                   1 980:-
900-1 299                2 160:-
1 300-                      2 350:-

Frukost och matlådor
Frukost: Skolan erbjuder frukost på skolan från kl 08.00, 5 dagar i veckan. 
Matlådor: Eleverna kan även beställa middagslådor via vår matansvarige Monica O'Nils.
Transport: Två gånger i veckan hjälper vi eleverna med transport till matbutik.