ATT FLYTTA HEMIFRÅN

Vi är en liten skola med elever från hela landet. Det innebär att många flyttar hemifrån för första gången när de kommer till oss, vilket kan vara pirrigt till en början och en omställning. Våra elever har möjlighet att bo i vår närhet så de snabbt kan få stöd. Eleverna växer snabbt in i att ta ansvar för mathållning, till frukost och kvällsmål, sköta tvätt och städning och samtidigt ta ansvar för sina studier, arbete i stallet och den egna vardagen och fritiden på egen hand. Som förälder känns det alltid lite jobbigt när barnen ska lämna hemmet. Hur ser då ansvarsfrågan ut för elever som bor i anslutning till skolan?

Skolan har ansvar för eleverna under den tid de vistas i skolan. Vårt mål är att våra elever ska må bra dygnet runt, trivas och utvecklas till individer med en stark självkänsla under tiden hos oss. Vi sätter stor vikt vid gemenskap och trivsel. Vi har under året gemensamma aktiviteter och uppmuntrar eleverna till aktiv fritid och till välbehövlig vila. Vi ställer även upp med viss service, såsom skjutsar till affär två gånger i veckan och vi finns till hands om någon behöver vårt stöd och hjälp.

Att vara ung och flytta hemifrån vid en ålder av 16 år är spännande och en utmaning som de flesta klarar galant. Vi vill dock uppmärksamma er som föräldrar på att den nyfunna ”friheten” för många kan få konsekvenser. Vid skolstart får samtliga elever och vårdnadshavare ta del av skolans drogpolicy samt skriva under ett avtal.

Vår målsättning är att ha en bra kontakt med er som vårdnadshavare. Vi är ett telefonsamtal eller ett besök nära. Eleverna kan också visa upp vår verksamhet och sina studier via internet, sociala medier och Teams. I skolan sätter vi upp gemensamma regler för bemötande och förhållningssätt. Vi upprättar varje år en handlingsplan för att förebygga och åtgärda eventuella problem som uppstår. Så fort ett problem uppstår diskuterar vi det och finner lösningar tillsammans.

Det är en stor trygghet för de elever som bor flera tillsammans. De tar hand om varandra! Att visa hänsyn och samarbeta ger viktiga insikter. Att bo kollektivt ger massor av nyttiga erfarenheter och vänner för resten av livet.

INACKORDERINGSSTÖD

Du kan söka Inackorderingsstöd via CSN och ersättningen baseras på avståndet mellan hem och skola:
Avstånd i km          Kronor per månad
0-44                         1 190:-
45-84                       1 315:-
85-124                     1 460:-
125-174                   1 625:-
175-224                   1 770:-
225-599                   1 875:-
600-899                   1 980:-
900-1 299                2 160:-
1 300-                      2 350:-

Frukost och matlådor
Frukost: Skolan erbjuder frukost på skolan från kl 08.00, 5 dagar i veckan. 
Matlådor: Eleverna kan även beställa middagslådor via vår matansvarige Monica O'Nils.
Transport: Två gånger i veckan hjälper vi eleverna med transport till matbutik.