ATT FLYTTA HEMIFRÅN!

Vi är en skola med elever från hela landet. Det innebär att många flyttar hemifrån för första gången. De bor i vår närhet så eleverna kan snabbt få stöd. Eleverna övar vuxenansvar för hygien, mathållning till frukost och kvällsmål, sköter tvätt och städning och tar för första gången ansvar för studier, arbete i stallet och den egna vardagen och fritiden på egen hand. Som förälder känns det alltid lite jobbigt när barnen ska lämna hemmet. Hur ser då ansvarsfrågan ut för elever som bor i anslutning till skolan?

Skolan har ansvar för eleverna under den tid de vistas i skolan. Vårt mål är att våra elever ska må bra dygnet runt, trivas och utvecklas till individer med en stark självkänsla under tiden hos oss.

Vi sätter stor vikt vid gemenskap och trivsel. Vi har under året gemensamma aktiviteter och uppmuntrar eleverna till aktiv fritid och till välbehövlig vila. Nytorps gymnasium finns i närheten av Naturlära Ridgymnasium och målet är att genomföra någon eller några gemensamma aktiviteter.

Vi ställer upp med viss service, såsom skjutsar till affär och vi finns till hands om någon behöver vårt stöd och hjälp.

Att vara ung och flytta hemifrån vid en ålder av 16 år är spännande och en utmaning som de flesta klarar galant. Vi vill dock uppmärksamma er som föräldrar på att den nyfunna ”friheten” för många kan få konsekvenser. Vid skolstart får samtliga elever och värdnadshavare ta del av skolans drogpolicy samt skriva under ett avtal.

Vår målsättning är att ha en bra kontakt med er som vårdnadshavare. Vi är ett telefonsamtal eller ett besök nära. Eleverna kan också visa upp vår verksamhet och sina studier via Internet, sociala medier och Teams.

I skolan sätter vi upp gemensamma regler för bemötande och förhållningssätt. Vi upprättar varje år en handlingsplan för att förebygga och åtgärda eventuella problem som uppstår.
Så fort ett problem uppstår diskuterar vi det och finner lösningar tillsammans.

Det är en stor trygghet för de elever som bor flera tillsammans. De har varandra! Att visa hänsyn och samarbeta ger viktiga insikter. Att bo kollektivt ger massor av nyttiga erfarenheter och vänner för resten av livet

EN FÖRÄLDERS TANKAR OM VAD HÄSTEN BETYDER FÖR HENNES BARN!

FROM A PARENT:
One of my friends asked "Why do you pay so much money for your kids to do horse riding?" Well I have a confession to make, I don't pay for my kids horse riding. Personally, I couldn't care less about horse riding.

So, if I am not paying for horse riding, what am I paying for?

- I pay for those moments when my kids become so tired they want to quit but don't.

- I pay for those days when my kids come home from school and are "too tired" to go the stables but go anyway.

- I pay for my kids to learn to be disciplined.

- I pay for my kids to learn to take care of their body.

- I pay for my kids to learn to work with others and to be good team mates.

- I pay for my kids to learn to deal with disappointment, when they don't get that score they'd hoped for, but still have to work hard in the grading.

- I pay for my kids to learn to make and accomplish goals.

- I pay for my kids to learn that it takes hours and hours and hours and hours of hard work and practice to create a champion, and that success does not happen overnight.

- I pay for the opportunity my kids have and will have to make life-long friendships.

- I pay so that my kids can be in the arena instead of in front of a screen...

...I could go on but, to be short, I don't pay for horse riding, I pay for the opportunities that horse riding provides my kids with to develop attributes that will serve them well throughout their lives and give them the opportunity to bless the lives of others. From what I have seen so far I think it is a great investment!

KONTAKTA OSS

Här kan du ställa frågor till oss, men även lämna återkoppling både positivt och negativt - vi vill alltid skapa bra förutsättningar och möjligheter!

RING OSS

Johanna 070 522 72 22
Sigrid 070 239 58 02

Du får gärna även ringa en förälder som har elev på skolan idag.
Matilda Lindström Gävle 0703660817

ADRESS

Naturlära i Hälsingland AB
Söromåsen 8308
821 67  Vallsta

e-post:rektor@naturlara.se

Bankgiro:777-0241
Org.nr: 556855-4314
Innehar F-skattebevis