TA MED EGEN HÄST

Efter överenskommelse finns det möjlighet att ta med egen häst i utbildningen. Hästen ska kunna delta fullt ut i utbildningen, dvs gärna allround. Hästens utbildning och kvalitet skall vara sådan att eleven har förutsättningar att nå målen.
Inackordering av häst omfattar grovfoder och strö samt tillgång till rasthage och sadelkammare. Prisuppgift erhålles vid förfrågan. Kostnader för egen häst står eleven själv för.
Samt ansvarar själv för skötsel av sin häst men kan i samråd med andra elever göra upp om helgtjänst etc.

Vid intresse av att medtaga egen häst, kontakta i god tid stallansvarig och ekonomi@naturlara.se