ANSÖKAN

Vem kan söka?
Alla med godkända betyg från årskurs 9 i engelska, svenska och matematik samt fem andra grundskoleämnen är behöriga att söka till oss. Som fristående gymnasium har vi riksintag så du kan söka till oss från hela landet.
Kan man komma in om man bor i annat nordiskt land?
Ja, enligt  11 kap. 2 och 3 §§ gymnasieförordningen.Nordiska sökande likställas med sökande från den kommun där den sökta gymnasieutbildningen anordnas.

SÅ HÄR SÖKER DU TILL OSS

När det är dags att söka till oss så tar du med fördel hjälp av din Studievägledare på den skola du går.
Skolnamn: Naturlära i Hälsingland

Skolkod: 2113
Lägeskommun: Bollnäs kommun (2183)
Programkod: NBHAT
Naturbruksprogrammet, Hästhållning