ELEVHÄLSA

Naturläras resurstillsättning inom elevhälsa är plattformen Allbry.
Med Allbry kan man arbeta både fysiskt och digitalt, eleverna bokar sin tid med kurator via digitala appen - se länk
www.allbry.se 

Besök hos ungdomsmottagningen  bokar eleven själv. 
Bollnäs- 0278-38555
Ljusdal - 0651-17165