ELEVHÄLSA

Vi har tillgång till skolsköterska, kurator och specialpedagog.
Vid behov bokas det via rektor@naturlara.se

Besök hos ungdomsmottagningen bokar eleven själv. 
Bollnäs- 0278-38555
Ljusdal - 0651-17165